Nedir.Org*
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Empirik Bilgi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Emprik bilgi günlük hayatın bilgisidir. Ampirik bilgi olarakta geçer. Tecrübelerle, günlük deneme yanılmalarla elde edilir. Günlük hayatı kolaylaştıran bilgi türüdür. Bu bilgi duyumlarla elde edilir.

Örneğin:
Eriğin ekşi olduğu
Ateşin yakıcı olduğu

John Locke Göre Empirik Bilgi

John Locke emprik bilgiyi 3 e ayırır:

1. Sezgisel bilgi

Bu bilgi ile insan, kendi varlığının bilgisine sahip olur. Sezgisel bilgi, sağlam ve kesin bir bilgidir.

2. Duyusal bilgi

Bu bilgiyle insan, dış dünyadaki nesnelerin bilgisine sahip olur. Fakat bu bilgi kesin bir bilgi olamaz.

3. Tanıtlayıcı bilgi

Bu bilgi türüyle de insan, Tanrının var olduğunu kanıtlar.

Detaylı bilgi için bakınız :  Empirizm2014-09-12 00:00:00 Edebiyat

Bağlantılı Yazılar
01 | Bilgi Şöleni

Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı değişik kimseler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir.

Detaylı yazımız için tıklayın..

Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmî ve ciddî bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Meselâ, Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasî gelişmeleri ele alırken bir başkası Yunus.. - Devamını Oku..

02 | Platonun Bilgi Kuramı

Özet : Platon'un bilgi felsefesi varlık görüşüne dayanır. Platon'a göre varlık görünüşler dünyası ve idealar dünyası olmak iki evren vardır. Gerçek bilgi, ideaların bilgisidir. İdealar değişmez, gözle görülemez, duyularla algılanamaz olan varlıklardır. İdealar ancak akıl yoluyla bilinebilir. Bunu da filozoflar yapabilir.Platon'un Bilgi Kuramı (Detay)Platon’un ünlü İdealar kuramını incelemeye almadan önce, onun evreni algılayış biçimini kısaca irdelemekte yarar vardır. Yapıtları bu amaçla incelendiğinde, Cumhuriyet isimli eserinde yer alan.. - Devamını Oku..

03 | İbn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin Hükümdarı Denilmiştir

Sorular:
1. İbni Sina, Avrupa' da Bilginlerin hükümdarı olarak nitelendirilmiştir.İbni Sina' ya bu unvan hangi özelliklerinden dolayı verilmiştir?
2. İbni Sina hangi bilim alanlarında çalışma yapmıştır?
3. İbni Sina' nın eserlerinin adları nelerdir?

Cevaplar:
1. İbni sina tıp,felsefe ve daha bir çok alanda çalışmalar yaptığı için ona bilginlerin hükümdarı denilmektedir.
Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ yanlış olarak bir süre Avrupa'da İranlı.. - Devamını Oku..

04 | Olgusal Bilgi

kanıtlanabilir olan bilgi doga bilimleri gibi mesela. doga bilimleride fizik kimya biyoliji vs..
olgusal bilgi : nesnel, kanıtlanabilir bilgi - Devamını Oku..

05 | Doğru Bilginin Ölçütleri

Bilginin Doğruluk Ölçütleri – Doğruluğun Ölçütleri
Bilginin temel problemlerinden biri doğruluğunun ölçütüdür. Varlıkların bilgisi nasıl ve hangi yolla elde edilir? Bir bilgiyi doğru kılan ölçüt nedir? Bilgi hangi şartlar ve koşullar altında doğru olabilir? Gibi sorularla doğruluğun ölçütü araştırılır. Bu sorulara tam ve kesin bir cevap verilmiş değildir. Buna rağmen öne çıkan bazı yaklaşımları inceleyebiliriz. 1.Doğru Bilginin Ölçütü Uygunluktur: Doğruluk, bir önermenin doğruluğu hakkında konuşulan varlık esas alınarak.. - Devamını Oku..

06 | Bilgi Çeşitleri

Varlık; çok boyutlu, çok yönlüdür. Bilgi de varlığa ilişkindir. Bu nedenle bilgi, ait olduğu alan, elde edilişi, özne nesne ilişkisi ve bilgi aktı açısından çeşitli türlere ayrılır.
 
Gündelik bilgi
Sadece duyu organları aracılığıyla dış dünyanın açıklanma biçimidir. Bu bilginin oluşumunda denemelerin, tecrübelerin ve gözlemlerin etkisi büyüktür. Belirli bir yönteme dayanılarak kazanılmış bir bilgi değildir, genel geçerliliği de yoktur. Örnek: birkaç yeşil elmanın ekşi olduğunu görünce; "elmalar ekşidir".. - Devamını Oku..

07 | Bilgi

Bilgi Nedir
» İnsan aklinin erebilecegi olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat.» Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf.» İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf.» Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.» Bilim.» (Bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttigi anlam.Kaç türlü bilgi vardır?
(İsimlerini yazınız)Bilgi obje ile suje arasındaki akt’tır. 6 değişik bilgi türü vardır.. - Devamını Oku..

08 | Doğru bilginin imkansızlığını savunan görüşler

Doğru bilginin imkansızlığını (Septisizm)savunan görüşler nelerdir?
Sofistler: Gorgias ve Protayaras.
Septikler: Timon ve Pyrhoon. - Devamını Oku..

09 | Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler kavramı (genelde tekil kullanılır) öğrencileri çevre, topluma ve insanlığa karşı sorumlu birer vatandaş olarak yetiştirme girişimleri anlamına gelir. Esas amacı vatandaşlık konularıyla doğrudan ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Sosyal Bilgilerin TanımıSosyal Bilgiler; tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi gibi günümüzde ilköğretim okullarında yer alan ancak Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, ekonomi, siyaset, psikoloji, antropoloji, hukuk, eğitim v.b disiplinlerden seçilerek ilköğretim yaşındaki öğrencilerin düzeyine.. - Devamını Oku..

10 | Platon Ve Aristotelesin Varlik Bilgi Ve Deger Anlayisi?

Ne uzun ne kisa. Az cumle anlasilir bilgi.Platon'a Göre Varlık(427-347 Atina) Sokrates’in diyaloglarını yazıya geçirmiştir. O öldükten sonra da yapıtlarında Sokrates’i konuşturmaya devam etmiştir. Platon düşüncelerini Akademia adını verdiği okulunda geliştirmiştir. Sokrates’te dağınık olan idealist anlayışları sistemli bir dünya görüşü haline getirmiştir. Platon’a göre iki ayrı dünya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “idea”larin evrenidir. İdea’lar düşünsel varlıklardır, nesnellik taşımazlar. Ancak gerçektirler. Her İdea’dan bir.. - Devamını Oku..

Empirik Bilgi Resimleri

  • 0
    Emprizm Nedir 4 yıl önce
    Emprizm Nedir

Empirik Bilgi Soru & Cevap

Empirik Bilgi Ek Bilgileri

Kapak Resmi
Emprizm Nedir